Premium Essay

Lubid Ni Juan

In: Social Issues

Submitted By ninomel
Words 732
Pages 3
Niño Mel Hayno Trinidad
Pagsulat ng Sanaysay
Filipino: Wika ng Pagkakaisa

Sinturon ni Juan

Salat man ang bansang Pilipinas sa kayamanang mayroon ito ‘di gaya ng ibang bansa, hitik naman ang bawat Pilipino sa pagmamahal na alay sa isa’t isa. Patunay na katatagpuan ang arkipelago sa silanganin ng mga taong patuloy na umiintindi at may pakialam sa iba. Kahit pa nariyan ang hindi pagkaka-unawaan kung minsan, dahil sa napakaraming dayalekto na halos umiiral na sa iba’t ibang sulok ng lupain ay nagkakaroon pa rin ng dahilan upang mapag-isa ang lahat ng Pilipino. Bakit at paano nga ba? Ito ay dahil mayroon tayong kasangkapan na napakahalagang biyaya ng Maykapal. Isang kagamitang instrumento natin upang maipahayag ang saloobing nais kumawala sa ating mga bibig.

Noon pa man ay maugong at malaki nang usapin ang patungkol sa pagkakabuo ng Wikang Filipino bilang pangunahing lenggwahe sa ating bansa. Maraming grupo ng etniko ang tumutol dito dahil sa hindi raw pantay ang naging pagtimbang sa mga naturang dayalekto. Higit na nabigyang tuon ng panahong iyon ang Tagalog kung kailan nabuo ang tinatawag natin ngayong Filipino na nauna nang kilala bilang Wikang Pilipino. Matagal man ang panahong lumipas bago ang pagtanggap, natuto rin nilang isuot ang tumatayo nating identidad sa pang-araw-araw nilang mga buhay. Kinagisnan na ito at patuloy na namumutawi sa mga labi dahilan upang maipasa sa iba’t iba at sa mga sumusunod pang mga henerasyon.

Magkagayonpaman, marahil dahil na rin sa malaking kagustuhan ng ilang Pilipino na makasabay tayo sa ikot ng mundo at makarating sa itinuturing na tagpuan ng maraming lahi – ang globalisasyon, minarapat ng ating gobyerno na maipagpatuloy ang pakikipagsabayan natin sa pamamagitan ng pagyakap sa wikang banyaga. Kailangan nga bang tangkilikin natin ang Wikang Ingles na hindi naman natin kaano-ano? Hindi ba natin kayang magpa-unlad nang…...

Similar Documents

Premium Essay

Mang Juan and Maria Sntos

...CASE 2: JUAN AND MARIA SANTOS Presentation of the Case: Facility Applied for: P1, 500, 000 Revolving Credit Purpose of Loans: Additional Working Capital Collateral: House and Lot in a subdivision beside Ayala Alabang Appraised Value: Lot sq. meter P 1, 540, 000.00 House P 1, 200, 000.00 Fence/Landscape P 100, 000.00 Total P 2, 840, 000.00 Loan to Security Ratio (LSR) 53% Debt to Burden- For interest only 17% versus 25% guideline Facts of the Cases: * Age(s) Juan- 37 y/o Maria- 35 y/o Son (dependent)- 7 years studying at La Salle * Clients are depositors of Paranaque Branch with STD of $20, 000.00 * Other Asset(s) 2 cars. A 2-year old car financed by BA finance (good credit checking) and 3-year old car Source(s) of Income: * Fast food Business in Mandaluyong selling BBQ, siopao, mani, goto. One year in operation. Net income of 24, 000.00 a month * Uno Marketing retailing medical products with 2 branches (Mandaluyong and Paranaque) including drug store operations. Net income of P 120, 000.00 per month. Total income is P 144, 000.00 per month. Deviation Request: Waiver of submission of Statements- Income to be taken as claimed by the clients Questions: * Should the creditor approve the loan request? * What are the risks involved? I. Point of View In creditor’s point of view, the facility applied for a P 1, 500, 000.00, revolving credit for the purpose of an additional working capital. Revolving credit is the...

Words: 990 - Pages: 4

Free Essay

The Faith of the Iglesia Ni Cristo

...sa Isang Iglesia Ni Cristo Pakikipanayam. Ito ang salitang higit na angkop gamitin ayon sa hinihingi sa amin ng aming asignaturang Cults I. Subalit minarapat kong gamitin ang salitang pakikipagrelasyon dahilan sa ang talagang nais ko ay makipagrelasyon, o makipagkaibigan. Hindi ako kailanman makukuntento sa isang simpleng pakikipanayam lamang. Nais ko ng epektibong impluwensya, hindi naman dahil sa nais kong tuwirang dalhin ang aking kakapanayamin kay Kristo, kundi nais ko na kahit kaunti ay maransan niya ang tunay na pag-ibig at habag ng Diyos na matatagpuan sa katotohanan ng Kanyang Salita. Isang nakakahamong gawain, na nangangailangan ng panahon, ideya, puso, at pamumuhunan sa pagluhod tuwina sa pananalangin. Hindi ito biro – nais kong maging mabuti ang kaniyang pagtingin sa ating mga Kristyano – kaya naman malaki ang nakaatang na tungkulin sa aming mga estyudante ng asignaturang ito. Mga Layunin ng Pakikipag-relasyong Ito 1. Syempre pa nagunguna sa listahan ay ang magampanan ang hinihingi ng aming asignatura sa Cults 1 – ang makipanayam sa isang taong nabibilang sa hidwang pananampalataya, sa pagkakataong ito ay isang myembro ng Iglesia ni Cristo. Naisin na malaman ang personal na kumbiksyon ng kakapanayamin ukol sa kaniyang relihiyong kinabibilangan, at ang impluwensya nito (kumbiksyon at relihiyon) sa kanyang buhay. Pahintulutan akong magdagdag ng personal kong mga hangarin. 2. Maipakita at maipadama ang kadakilaan ng pag-ibig at kahabagan ni Kristo sa......

Words: 4238 - Pages: 17

Free Essay

Buhay Ni Rizal

...BUHAY NI JOSE RIZAL PERYODISASYON 1861 – 1882 (Mga Taon ng Pagsibol) 1882 – 1887 (Pagyabong sa Ibayong Lupain) 1887 – 1888 (Pagsapit ng Unos) 1888 – 1892 (Pakikibaka at Radikalisasyon) 1892 – 1896 (Takipsilim ng Isang Buhay at Bukangliwayway ng Isang Bayani) 1861 – 1882 Mga Taon ng Pagsibol ipinanganak noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna mula sa pamilyang inquilino umuupa sa mga Dominico Francisco Mercado Rizal (1818 – 1898) Teodora Alonso Realonda (1826 – 1911) bininyagan noong Hunyo 22, 1861 ng kura parokong si Padre Rufino Collantes Padre Pedro Casañas – nagsilbing ninong Jose Protacio Rizal Mercado y Alonso Realonda ika-7 sa 11 magkakapatid Saturnina (1850-1913) Paciano (1851-1930) Narcisa (1852-1939) Olimpia (1855-1887) Lucia (1857-1919) Maria (1859-1945) Jose (1861-1896) Concepcion (1862-1865) Josefa (1865-1945) Trinidad (1868-1951) Soledad (1870-1929) Calamba pusod ng kasaganaang agrikultural tubo, palay, mais, prutas maliit na tindahan, maliit na gilingan ng arina bahay na bato sa tapat ng simbahan, may karwahe at pribadong aklatan maagang edukasyon ina – unang guro (alpabeto, dasal, tula) pribadong guro Maestro Celestino Maestro Lucas Padua Leon Monroy mga tiyo Gregorio - pagbabasa Manuel – palakasan Jose Alberto – sining Sa Aking mga Kabata Biñan – Maestro Justiniano Aquino Cruz mga kasawian sa batang gulang pagkamatay ng kapatid na si Concepcion sa edad na 3 dahil sa sakit pagkakakulong ng 2 ½......

Words: 4465 - Pages: 18

Free Essay

Anec Juan Valdez

...Juan Valdez: caso exitoso 1. ANTECEDENTES * 1927 Se crea la FNC como ente gremial de los cafeteros. * 1957 Nace el icono Juan Valdez como símbolo de la caficultura en Colombia. * 1980 A partir de Juan Valdez, se crea el logo ingrediente 100% Café de Colombia. * 2002 Se posiciona a Juan Valdez como una marca de productos de café con un alto valor agregado. * En los 90 la cadena de valor del negocio del café se empezó a concentrar en el último eslabón controlado por multinacionales. * El concepto global se ha materializado en cuatro formatos de tiendas –Recientemente se implementó un quinto formato (Boutique). Las principales diferencias entre estos radican en su tamaño total, la inversión, el tamaño que dedican a las diferentes áreas, su localización y los productos que ofrecen. * El canal de retail está presente en los principales supermercados en 8 países de América ofreciendo un portafolio diverso de productos de café: * Norteamérica: 740 POS. * México: 60 POS. * Salvador: 50 POS. * Costa Rica: 44 POS. * Colombia: 270 POS. * Perú: 20 POS. * Argentina: 25 POS. * En solo 7 meses Juan Valdez logrócapturar en valores el 5.3% del mercado nacional de la categoría cafés tostados y molidos. * La comunicación de la marca se ha enfocado a actividades de BTL que permiten una mayor interacción con el consumidor y son útiles para adelantar campañas de educación acerca del café premium y sus......

Words: 595 - Pages: 3

Free Essay

Ang Mapagkumbabang Juan Xxiii

...Ang Mapagpakumbabang Papa Juan XXIII Joselito Layug, SSP Ang karamihan ay maaring nalimutan na si Papa Juan XXIII. Bilang pagtanaw sa kanyang alaala ay ilagay sa ating mga isipan ang kanyang pagiging simple at ang kanyang huling pamamaalam. Isang surpresa ng si Papa Francisco ay nagdesisyon na itanghal na santo si Juan XIII noong Hulyo 4, 2013, mula sa pagbigay nya ng kanyang ikalawang himala. Itong pagdidisesyon na kung saan ay wala pang nakagagawa ay ay umabot sa paggising upang maitanghal ding santo si Papa Juan Pablo II, sa pag sang-ayon sa kanyang ikalawang himala. Nagpasya si Papa Francisco sa kadahilanang hindi nya gusting iwanan ang Papa na ito na nagpatawag ng Ikalawang Konseho Vaticano na gumabay sa Simbahang Katoliko sa bagong panahon at pagsasaayos sa modernong panahon. Si Angelo Giuseppe Roncalli, ang baptismal na pangalan ni Juan XXIII na ika-apat na anak sa lang apat na ipananganak na mahirap na Italyano sa Hilagang Italya. Roncalli ay naihayag na Papa noong Oktubre 28, 1958 sa edad na 77 pagkatapos ng labing isang balota. Ang Cardinal na naiitanghal na hindi sumangayon sa desisyon ng mga nakararami na sya ang piliin, sapagkat sya ay matanda at sakitin, sa paniniwalang hindi nya idadaan sa batuhan ang Bangka at payagan ang simbahan na manatili sa kanyang kurso hanggang sya ay mamatay. Pero napatunayang sila ay mali, para sa matandang ito bilang dakilang rebolusyonaryo sa kanilang lahat. Inalala nya ang mga pangyayari bago ipinoklama sa mundo ang......

Words: 687 - Pages: 3

Free Essay

San Juan

...SAN JUAN DE GUIMBA: A BRIEF HISTORY It was the 20th of February 1865 when a group of Ilocano settlers in wooden carts and horsebacks arrived at a vast forested plain northwest of the Binituan River in Nueva Ecija. They cleared the land and started planting the loamy soil with the rice seeds they brought with them. They called the new land San Juan de Guimba in honor of the patron saint the settlers brought from Ilocos, and of the pot-making industry called “gebba” which they used to do in the old land. Thus was the origin of Guimba and its rice industry as it rose to become the province of Nueva Ecija’s traditional top rice producing area. Soon more settlers arrived mostly from the old towns of Bacarra, Paoay, and Candon of the Ilocos provinces. Among the families who came were the Galapons, Mateos, Cudals, Padres, Cayogs, Romanos, Silvestres, Capinpuyans, Batangans, Faigals, Sumawangs, and Catabonas. What would be the town of Guimba is a relatively organized community when the Spanish colonialists arrived and appointed Don Luis De Ocampo as the first Gobernadorcillo. The Spanish left and the Americans came and in 1912, the town’s name was abbreviated to Guimba with Don Alfonso Faigal as the first Alcalde Mayor. St. John the Evangelist though remains to be its patron saint. The first municipal hall was also built during this year in what is now known as Faigal Street. The Plaza Municipal evolved and what will become the public market started its commerce. In 1963, a......

Words: 938 - Pages: 4

Free Essay

Tweet Ni Florante

...Ang Tweet ni Florante kay Laura Kritik Paper Ang Tweet ni Florante kay Laura ay isang indie film ng Sinehan Advocacy Media Projects Inc. at ito ay nabuo sa direksyon ni Crisaldo Vicente Pablo. Ang mga pangunahing tauhan dito ay si Florante na ginagampanan ni Ervic Vijandre at si Laura na ginagampanan ni Venus Raj. Ang pelikula na ito ay tungkol sa isang lalaki na nagngangalang Flo (na ginagampanan ni Ralph dela Paz) na isang ampon galing sa probinsya na pumunta sa lungsod upang mag-aral sa kolehiyo. Si Flo ay kakaibang bata dahil nakakausap nya ang mga hindi totoong karakter sa mga libro at babasahin na parang ito ay totoo. Ang pangunahing paksa sa pelikula ay ang paghahambing ng awit na Florante at Laura sa buhay pag-ibig ng mga kabataan. Sa pelikula, si Flo ay inihambing kay Florante. Dati ay hindi pa kilala at takot na takot pa itong si Flo sa mga tao. Nagbago iyon ng nakilala niya si Dolfo (na ginampanan ni Teejay Marquez) na inihambing ng pelikula bilang si Adolfo. Si Dolfo ay isang sikat na mag-aaral sa kolehiyo. Mayaman, matalino at makisig, madali niyang nakukumbinsi ang mga tao sa kanyang mga ginagawa. Nakilala din ni Flo si Laurie (na ginampanan ni Cheska Carillo) na isang mahirap na estudyante na mahilig rumaket para lang magkapera. Isa sa mga raket niya ay ang pagiging artista sa mga bidyo ni Cath. Si Cath ay tumatakbo bilang Editor-in-Chief. Para siya ay makakuha ng boto, siya ay nagpapabango ng pangalan sa harap ng kamera. Kumukuha siya ng mga aktor......

Words: 685 - Pages: 3

Free Essay

Pangalawang Paglalakbay Ni Rizal

...Catanduanes State University Panganiban Campus Panganiban, Catanduanes Paksa: Pangalawang Paglalakbay ni Rizal sa Paris at Eksposisyong Unibersal ng 1889 Taga-Ulat: Jim Nepomuceno Roselyn Odiaman Veneracion Calderon Asignatura: M.S. 1 (Buhay at Gawa ni Rizal Instructor: Edna A. Pante Ed.D ____________________________________________________________________________________ Pangalawang Paglalakbay ni Rizal sa Paris at Eksposisyong Unibersal ng 1889 Pangalawang Paglalakbay ni Rizal sa Paris at Eksposisyong Unibersal ng 1889 Marso 1889 - naging mahirap para sa isang bisita ang paghahanap ng matitirahan sa Paris Mayo 6, 1889 - Eksposisyong Unibersal - nakahikayat ng maraming turista kaya lahat ng akomodasyon ng mga otel ay nakuha na. Naging mataas ang halaga ng pamumuhay sa Paris. - nanamantala ang mga may-ari ng mga paupahang bahay at otel kaya naging mataas ang renta. Hirap sa Paghahanap ng Matitirahan sa Maynila Blg. 45 Rue Maubeuge - bahay ng kanyang kaibigan na si Valentin Ventura - pansamantalang tumuloy si Rizal dito - dito niya iniayos ang kanyang anotasyon sa aklat ni Morga Lumipat siya ng bahay at otel ng makailang beses Nakakuha rin siya ng maliit na silid. Kasama niya rito sina Kapitan Justo Trinidad - dating gobernadorsilyo ng Santa Ana at isang takas mula sa pagmamalupit ng mga Espanyol at si Jose Albert - batang estudyanteng taga-Maynila Hirap sa Paghahanap ng Matitirahan sa Maynila Kahit masaya ang buhay niya sa Paris, makabuluhang bagay...

Words: 1952 - Pages: 8

Premium Essay

Lubid Ni Juan

...Niño Mel Hayno Trinidad Pagsulat ng Sanaysay Filipino: Wika ng Pagkakaisa Sinturon ni Juan Salat man ang bansang Pilipinas sa kayamanang mayroon ito ‘di gaya ng ibang bansa, hitik naman ang bawat Pilipino sa pagmamahal na alay sa isa’t isa. Patunay na katatagpuan ang arkipelago sa silanganin ng mga taong patuloy na umiintindi at may pakialam sa iba. Kahit pa nariyan ang hindi pagkaka-unawaan kung minsan, dahil sa napakaraming dayalekto na halos umiiral na sa iba’t ibang sulok ng lupain ay nagkakaroon pa rin ng dahilan upang mapag-isa ang lahat ng Pilipino. Bakit at paano nga ba? Ito ay dahil mayroon tayong kasangkapan na napakahalagang biyaya ng Maykapal. Isang kagamitang instrumento natin upang maipahayag ang saloobing nais kumawala sa ating mga bibig. Noon pa man ay maugong at malaki nang usapin ang patungkol sa pagkakabuo ng Wikang Filipino bilang pangunahing lenggwahe sa ating bansa. Maraming grupo ng etniko ang tumutol dito dahil sa hindi raw pantay ang naging pagtimbang sa mga naturang dayalekto. Higit na nabigyang tuon ng panahong iyon ang Tagalog kung kailan nabuo ang tinatawag natin ngayong Filipino na nauna nang kilala bilang Wikang Pilipino. Matagal man ang panahong lumipas bago ang pagtanggap, natuto rin nilang isuot ang tumatayo nating identidad sa pang-araw-araw nilang mga buhay. Kinagisnan na ito at patuloy na namumutawi sa mga labi dahilan upang maipasa sa iba’t iba at sa mga sumusunod pang mga henerasyon. Magkagayonpaman, marahil dahil na rin......

Words: 732 - Pages: 3

Premium Essay

Don Juan Tamad's

...ORGANIZATIONAL BEHAVIOR Organizational behavior is the study of both group and individual performance and activity within an organization. Internal and external perspectives are two theories of how organizational behavior can be viewed by companies. Question that is asked in the Manager of Don Juan: What are the common problems that your company/establishment usually encounter with regard to the organizational behavior?   Actually for now, we doesn’t have any problems with our employees but there are times where we are having problems in our organizations like misunderstandings, lack of manpower and tardiness of an employee. Of course, everybody has their own attitude, sometimes they are not listening on each other’s suggestions the reason why some employees doesn’t understand each other’s point. It is difficult for me to handle this kind of problem because we’re just in one team, and they don’t care to understand the point of each other. Another common problem is that although we have lots of waitresses, still, we are not capable to satisfy the guests without the waiters. We all know that men are more flexible than women. Our restaurant is open for lunch and dinner and also on midnight because Don Juan is also a bar and because of this, we need waiters more than waitresses specially on midnight to satisfy the needs of the guests really fast. Another problem is that employees are sometimes late, tardy, and stressed. As a manager, I’m always asking them what’s their......

Words: 1508 - Pages: 7

Free Essay

Ang Kapalaran Ni Carmela

...Ang Kapalaran ni Carmela Sa may paanan ng kagubatan, may isang pamilyang nakatira, ang magsasakang si Mang Kanor, ang kanyang mabuting maybahay na si Aling Alejandra at ang kanilang bugtong na anak na si Carmela. Si Carmela ay bunga ng pagmamahalan ng kanyang mga magulang na kahit napakapayak lamang ng kanilang pinagtaling puso ay masaya silang namumuhay. Sa pagdaan ng taon ay lumaking maladyosa sa kagandahan si Carmela. Bukod dito ay pinalaki siyang maayos ng kanyang magulang kaya masasabing siya ay may di madapuang langaw na puso. Araw- araw siyang naliligo sa isang batis sa gitna ng kagubatan. Ngunit isang araw, sa kasamaang palad, lingid sa kaalaman ni Carmela ay lihim siyang sinundan ni Caloy, na ukol sa mga balitang kutsero ay lulong sa droga. Dala ng masidhing pagnanais sa dalaga ay nagawa niya itong pagsamantalahan sa gitna ng kagubatan. Walang magawa si Carmela dahil kahit anong sigaw niya ay walang makarinig, kahit anong pakiusap niya ay di pinakinggan ni Caloy, wala siyang nagawa kundi kalamayin ang loob. Pagkatapos nito ay dali-dali siyang iniwan ni Caloy na umiiyak at nakatingin sa kawalan. Sa sobrang takot ay pumunta siya sa kanyang kahiramang suklay na si Maya, dito niya ipinagtapat ang kanyang guhit ng tadhana. Kinalma nito ang kanyang kalooban at sinamahan papunta sa kanyang magulang  at magdilat ng mata bago sabihin sa magulang ang sinapit. Habang umiiyak ay binuksan ang dibdib ni Carmela tungkol sa kasamaang ginawa sa kanya ni Caloy. Sa sobrang nais na......

Words: 350 - Pages: 2

Free Essay

Don Juan Tenerio

...2_____ Nombre # de lista_________ a) Datos generales. 1. Título de la obra: Don Juan Tenerio | 2. Año de publicación: 1844 | 3. Autor: José Zorrilla | 4. Biografía: Escritor español. Escritor español. Es el principal representante del romanticismo medievalizante y legendario. En 1833 ingresó en la Universidad de Toledo como estudiante de leyes, y en 1835 pasó a la Univerisdad de Valladolid. José Zorrilla publicó sus primeros versos en el diario vallisoletano El Artista. | 5. Producción literaria: Cuentos de un loco (1853), Recuerdos del tiempo viejo (1880) | b) Análisis de la Forma. 1. Estructura: Cuatro actos, capitulo diecinueve | c) Análisis del contenido. 1. Género literario: teatro | 2. Tema: El amor, hechos geograficos y históricas | 3. Narrador (punto de vista): Primera persona | 4. Personajes: Principales- Don Juan, Don Luis, Don Ines, Dona Ana de PantojaSecundarios- Don Diego, Don Gonzalo, Abadesa, Brigida, Marcos CiuttiAntagónicos- La Estatua Ambientales | 5. Tiempo de la obra: Medieval | 6. Espacio: La acción en Servilla por los anos de 1545 | 7. Argumento: Don juan y Don Luis tienen una apuesta para ver quien pueden hacer mas daño durante el curso del próximo doce meses. | 8. Conflicto y solución: Don Gonzalo es el papa de la muchacha que don juan se quiere casar. Don Gonzalo quiere oir las cosas malas que don juan esta haciendo. Don juan y don luis cayeron arresto, pero sus amigos los liberados. | 9. Recursos......

Words: 296 - Pages: 2

Free Essay

Juan Gelman

...-1- Entre los poetas míos… Juan Gelman -2- C ON el título genérico “Entre los poetas míos” venimos publicando, en el mundo virtual, una colección de cuadernos monográficos con los que deseamos contribuir a la divulgación de una poesía crítica que, con diversas denominaciones (“poesía social”, “poesía comprometida”, “poesía de la conciencia”…) se caracteriza por centrar su temática en los seres humanos, bien sea para ensalzar sus valores genéricos, o bien para denunciar los atropellos, injusticias y abusos cometidos por quienes detentan el Poder en cualquiera de sus formas. Poesía ésta que no se evade de la realidad, sino que incide en ella con intención transformadora. Se entiende por ello que tal producción y sus autores hayan sido frecuentemente acallados, desprestigiados, censurados e incluso perseguidos por dichos poderes dominantes. Se trata, en fin, de una poesía no neutral, teñida por el compromiso ético de sus autores. Los textos aquí incorporados proceden de muy diversas fuentes. Unos de nuestra biblioteca personal, otros de Internet. La edición digitalizada de estos cuadernos poéticos carece de toda finalidad económica. No obstante, si alguien se considera perjudicado en sus legítimos derechos de propiedad intelectual, rogamos nos lo haga saber para que retiremos los textos cuestionados. Entre los poetas míos… Juan Gelman -3- Entre los poetas míos… Juan Gelman Juan Gelman Burichson nació en Buenos Aires, el 3 de mayo......

Words: 6680 - Pages: 27

Premium Essay

Pagdadalaga Ni Maximo Oliveros

...Movie Analysis on Pagdadalaga ni Maximo Oliveros “Ang Pagdadalaga ni Maximo Oliveros” is an award-winning indie film and most talked- about movie during the time it was showed. I already heard it from news and read feedbacks from entertainment portals, but I didn’t really get the chance to watch it. All I knew about it is, it’s a story about a gay teenager and his growth as a third sex in the society. Some says, it was funny and realistic, but I never knew it was an eye opener and an educative film especially in accepting the third sex in the society. I remember that time, I’m looking forward to really watch the film, but I never got an opportunity. Not until I was in 3rd year college where we were tasked to watch it during our Social Psychology class. I was excited to view it because it would be the realization of my desire and my curiosity and interest would be satisfied. The movie started focusing on what the place is, the swamp environment where Maximo live, the people around, the way of life there, and then who Maximo really is. Congested Manila slums project both the adorable and harsh everyday reality in the coming-of-age film Ang Pagdadalaga ni Maximo Oliveros (The Blossoming of Maximo Oliveros), a mesmerizing piece of actuality in the midst of poverty, crime, family, forbidden love and everything in between. The superb direction from Auraeus Solito brings to life the blunt and honest writing of Michiko Yamamoto that mainly revolves on the conflict between......

Words: 1729 - Pages: 7

Free Essay

Juan Ponce de Leon

...Don Juan Ponce de León fue un conquistador español y explorador. Nació alrededor de 1460 en San Tervas de Campos, España. Ponce de León vivió durante una época de grandes descubrimientos y emoción. Ponce de León es bien sabido, la reivindicación y nombrar lo que hoy es la Florida, el descubrimiento de Puerto Rico, y su búsqueda incesante de los clásicos de antaño, la Fuente de la Juventud. El 19 de noviembre 1493 Ponce de León fue uno de los primeros europeos en ver la pequeña isla de Borinquen, el nombre indígena de Puerto Rico. Ponce de León navegó a Puerto Rico en 1506 con 200 hombres a la isla y se enteró de que había ricos yacimientos de oro. Esclavizó a los nativos, y los obligó a la mina de oro para él. Ponce de León dejó Puerto Rico y regresó en 1508 esta vez trajo consigo sólo cincuenta hombres. En este viaje el barco pasó por una terrible tormenta que le hizo correr hacia las rocas en dos ocasiones. La tripulación se vio obligada a lanzar sobre la mayor parte de sus suministros con el fin de mantener el barco se hunda. Después de Ponce de León llegó finalmente a Puerto Rico se convirtió en el gobernador de la isla. Esto le llevó a ser muy rico, y el hombre más poderoso de la isla, que sólo recibieron órdenes del mismo tipo. En 1511 el rey Fernando ordenó a Ponce de León como gobernador reemplazado por Diego Colón. La vida de Ponce de León habría sido difícil si se quedaba en Puerto Rico ya que gran parte de su poder sobre la isla fue tomada cuando su rango se......

Words: 638 - Pages: 3